Behandelingen.

Tandvleesontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën in de mond (tandplaque). Als er sprake is van gingivitis dan is alleen het tandvlees geïnfecteerd. Het is dan vaak roder van kleur, gezwollen en bloedt sneller; bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen.

De behandeling van gingivitis richt zich voornamelijk op het verminderen van het aantal bacteriën door het verbeteren van de mondhygiëne.
Hierbij kan ik u helpen door het geven van een gerichte instructie aangepast op uw situatie en een grondige gebitsreiniging.

Wanneer de ontsteking zich uitbreidt wordt ook het kaakbot aangetast, we spreken dan van parodontitis. Er ontstaat hierbij een ruimte tussen de tand en het tandvlees, deze ruimte noemen we de pocket. Indien parodontitis niet wordt behandeld kan de situatie verergeren: er vindt steeds meer botafbraak plaats en de pockets worden dieper.

Bij ernstige parodontitis kunnen tanden en kiezen los gaan staan (eenmaal afgebroken kaakbot kan zich niet herstellen). De behandeling van parodontitis is uitgebreider en vaak intensiever. Een goede mondhygiëne is essentieel voor het slagen van de behandeling: er wordt gewerkt volgens een strikt protocol. Naast de mondhygiëne instructie is het belangrijk dat de pockets goed worden gereinigd, dit zal vaak meerdere afspraken in beslag nemen.

Het doel van nazorg is het handhaven van het resultaat dat met actieve parodontale behandeling bereikt wordt. De parodontale therapie is geslaagd wanneer de volgende scores worden bereikt:

 • Plaque score < 15%
 • Bloedingscore <10%
 • Rest pocket < 5 mm

Een strikt en kwalitatief nazorgprogramma draagt bij aan het eindresultaat van de parodontale behandeling

Tijdens de nazorg worden meestal (afhankelijk van de patient) de volgende handelingen verricht:
 • Informatie gesprek
 • Update medische anamnese
 • Plaque kleuring: Het is bewezen dat dit de beste manier is om te laten zien waar plaque zit
 • Mondhygiëne her-instructie
 • Intra-oraal onderzoek – inclusief slijmvliezen
 • Parodontaal onderzoek
  Dit houdt in het beoordelen van: bloeding na sonderen, pocketdiepte, aanhechtingsniveau, terugtrekking van tandvlees, ruimte tussen de wortels (furcaties) en het losstaan van de tanden en kiezen (mobiliteit).
 • Subgingivale (onder het tandvlees) gebitsreiniging
 • Polijsten
  Polijsten zorgt ervoor dat aanslag en plaque verwijderd wordt, het tandoppervlakte gladder wordt en daarnaast worden de tanden blootgesteld aan fluoride. Soms kan de airflow gebruikt worden. Indien er sprake is van hoge cariësactiviteit (veel gaatjes)dan kan er nog fluoride worden aangebracht.
 • Bepalen van frequentie van de nazorg is afhankelijk van een aantal factoren
  Maar over het algemeen geldt;
 • Laag risico = 6 maand-interval,
 • Gemiddeld risico = 4 maand-interval,
 • Hoog risico = 3 maand-interval

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om aan de hand van een kweek te onderzoeken welke bacteriën er in de mond aanwezig zijn. Aan de hand hiervan kan gekozen worden om de behandeling te ondersteunen met een antibiotica kuur. Dit gaat in overleg met uw tandarts.

Bij implantaten is een goede mondhygiëne van wezenlijk belang. Bacteriën kunnen makkelijk het tandvlees ontsteken met als risico dat het implantaat verloren gaat. Een goede nazorg met mondhygiëne instructie kan dit helpen voorkomen.
Het gebruik van de airflow (met zout en chloorhexidine poeder) wordt hier meestal bij toegepast.

Links

Onderstaand zijn een aantal nuttige links voor u geplaatst naar informatieve websites:

Algemene websites
Informatie
Mondverzorging
Specifieke behandelingen

Facturering

Infomedics Zorg BV verzorgd de facturering voor Vellinga Mondzorg. Alle nota’s en herinneringen worden via hun geïnd. Deze nota’s ontvangt u via de traditionele post of op verzoek via e-mail.

Als u inhoudelijke vragen heeft over de nota kunt u hierover contact opnemen met Vellinga Mondzorg. Met vragen over (de hoogte van) vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven